Financiële problemen zijn kostbaar

Gemiddeld heeft bijna 1 op de 6 mensen in Nederland financiële problemen of financiële zorgen. Financiële problemen komen moeilijk aan de oppervlakte. Vaak is alleen het topje van de ijsberg zichtbaar in de vorm van loonbeslagen. Onderzoek toont aan dat het productiviteitsverlies door financiële problemen minimaal 20% bedraagt. Werkgevers betalen dus ongemerkt een hoge prijs.

 

Pensioenrisico’s voor werkgever

De stijging van de pensioenleeftijd zorgt voor meer risico en kosten voor werkgevers en is ongewenst door werknemers. Het pensioenbewustzijn van werkend Nederland is laag, terwijl er steeds meer zelfredzaamheid vereist is voor het maken van juiste financiële keuzes. Hierdoor loopt de werkgever in de uitvoering van de wettelijke zorgplicht ongemerkt meer risico. Een goede financiële fitheid leidt tot het verlagen van de risico’s en de kosten voor werkgevers en draagt bij aan de betrokkenheid en de productiviteit van werknemers.

 

99% van de mensen kan besparen op het uitgavenpatroon. Daar ligt de sleutel, niet in het inkomen!