BKR Kredietbarometer januari 2016

Het BKR is een centrale organisatie in Nederland die landelijk de betalingsachterstanden op leningen registreert. De afgelopen jaren zag het BKR het aantal betalingsachterstanden almaar stijgen. Begin dit jaar lijkt hier verandering in te komen. In juli 2015 was het aantal mensen met een betalingsachterstand nog 777.767 ten opzichte van 777.788 in januari 2016. Dit is dus nog steeds een lichte stijging maar laat een tendens zien van stabilisering, wat een goed teken is voor de maatschappij.

Een kanttekening hierbij is wel dat er sprake is van een blinde vlek als het om deze aantallen gaat. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat het aantal huishoudens met een betalingsachterstand bij de fiscus, een huurachterstand of betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars en energieleveranciers juist toenemen. Deze achterstanden worden niet centraal vastgelegd en zijn daardoor niet inzichtelijk.

Het is dan ook belangrijk om de financiële zorgen van werkend Nederland niet uit het oog te verliezen. Leventa helpt medewerkers met betalingsachterstanden om opnieuw grip te krijgen op hun financiën. Zo kunnen ze hun gedachten beter bij het werk houden in plaats van hun financiële zorgen.