“Sinds kort bieden wij onze medewerkers de gelegenheid gebruik te maken van financiĆ«le spreekuren op de werkvloer. Dit draagt bij aan onze informatievoorziening naar onze medewerkers toe en geeft hen de gelegenheid om al hun vragen op financieel gebied te stellen.

Een belangrijke reden voor ons om de dienstverlening aan te bieden is de verplichting die de overheid werkgevers oplegt om werknemers te informeren, onder andere op het gebied van pensioenen. Ook het besef dat werknemers die niet financieel fit zijn uiteindelijk ziek kunnen worden, wat een veelvoud zou kosten, was voor ons een goede reden.

Wij ervaren de dienstverlening als zeer goed. We hebben plezierige contacten met de medewerkers van Leventa en afspraken worden goed nageleefd. Verder blijkt bij onze medewerkers veel behoefte te zijn aan informatie over de persoonlijke financiƫle situatie, bijvoorbeeld op het gebied van hypotheken, pensioen en loonbeslagen. Tijdens de sessies met werknemers is er zeer voortvarend te werk gegaan waardoor eventuele problemen snel in kaart gebracht zijn of zelfs direct zijn opgelost.

Ondanks dat we pas sinds kort met Leventa werken en dus geen zicht hebben op lange termijn effecten, zou ik de dienstverlening ook aanbevelen bij andere werkgevers. We zien dat we in een behoefte voorzien, waardoor we nu meer blije werknemers hebben en daarnaast beter aan onze informatieplicht voldoen. De informatievoorziening past dan ook mooi in het door ons in gang gezette MVO traject.”