Disclaimer

Leventa streeft er naar de informatie op deze site correct en actueel te houden.
Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Leventa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de site en de informatie die daarop staat.