Financieel Fit Programma’s

Mensen moeten steeds meer zelf hun eigen financiële keuzes maken, bijvoorbeeld rondom pensioen. Dat vergt meer inzicht en overzicht.

In samenwerking met de werkgever stellen we een op maat gemaakt Financieel Fit Programma samen en voeren dit uit.

In onze programma’s sturen we actief op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van de werknemers.
Dit werkt preventief bij voorkomen van financiële zorgen en verhoogt het financiële bewustzijn waardoor men beter in staat is om financieel passende keuzes te maken bij belangrijke life events zoals pensioen of een reorganisatie.

Zo dragen we bij aan de uitvoering van preventief beleid en de wettelijke zorgplicht rondom pensioen. Tegelijkertijd bevorderen de arbeidsmobiliteit en de arbeidsproductiviteit, verlagen het ziekteverzuim en dragen bij aan goed werkgeverschap.

Een goede financiële fitheid is lonend voor mens en bedrijf!

Hieronder treft u meer informatie over onze dienstverlening en onze Financieel Fit Programma’s.

Een rendement van vele tientallen procenten op uw investering in financieel fitte medewerkers is snel gemaakt